Rengöring & Återvinning

  • Stena Gotthard AB

    Återvinningsindustri beläget i Åstorp. Stena Gotthard AB
    Read More
  • OME Miljöteknik AB

    OME Miljöteknik AB har ett samarbetesavtal med Oles tomfat, som har 10 års branschvana inom plaståtervinning. På Oles tomfat tar man hand om återvinning och återanvändning av div. plast och plåtfat. OME Miljöteknik AB
    Read More

{ 0 comments… add one now }

Leave a Comment


fyra + = 13